Vanuit Gemeente De Wolden zijn onderstaande (veiligheids)voorwaarden opgesteld. Deelnemers wordt gevraagd zich op de hoogte stellen van deze voorwaarden. Op 27 mei 2024 vragen we 1 afgevaardigde van de deelnemende versierde wagens langs te komen in Dorpshuis de Schakel tussen 19:00 en 20:00 voor extra toelichting en het ondertekenen van de voorwaarden:

 • Alle deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan de gestelde regels in de Wegenverkeerswet ( zie ook https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2024-01-01), zo niet wordt men van deelname uitgesloten.
 • Alle voortuigen dienen door de eigenaar/deelnemer WAM (Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) verzekerd te zijn.
 • Iedere deelnemer (persoon) moet verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).
 • Het is voor alle deelnemers aan de optocht verboden om alcohol te nuttigen.
 • De praalwagens en/of platte karren zijn voorzien van een klein blusmiddel voor direct gebruik.
 • Tijdens de optocht mogen geen reservoirs met brandstof worden bijgevuld.
 • Praalwagens en/of platte karren ( in combinatie met het trekkende voertuig) moeten geschikt zijn om een platte kar te trekken, in een goede staat van onderhoud verkeren en mogen de veiligheid niet onnodig in het geding brengen.
 • Indien het zicht niet voldoende is moet de bestuurder van het trekkende voertuig begeleid worden door waarnemers (verkeersregelaars) die wel zicht hebben en de bestuurder aanwijzingen kunnen geven om veilig de route af te kunnen leggen.
 • Wordt er een aanhanger achter de versierde of praalwagen gehangen, dan mag er geen achteruitgang op de versierde of praalwagen aanwezig zijn. is er wel een achteruitgang/trap, dan is het niet toegestaan om er een aanhanger achter te hangen.
 • Het is tijdens het rijden van de praalwagen en/of platte kar niet toegestaan om deze te betreden of te verlaten.
 • Ronddraaiende elementen en aandrijvingen op de praalwagens en/of platte karren moeten op een veilige manier zijn afgeschermd.
 • Bij wagens waarop kinderen worden vervoerd moet een deugdelijke reling ter beveiliging zijn aangebracht. De wagens waarop enkel volwassenen worden vervoerd kan dit worden voldaan met een reling of een beugel waaraan mensen zich kunnen vasthouden tijdens het rijden.
Versierde wagens:
 • De wagen met opbouw/tractor mag niet hoger zijn dan 3.80 meter en maximaal 2.50 meter breed. Aan de lengte is geen maximum gesteld;
 • Wagenbouwers moeten zich er van vergewissen dat de breedte van de wagen acceptabel genoeg is voor deelname aan de optocht zonder dat er tijdens de optocht obstakels moeten worden verwijderd voor vrije doorgang.
 • Houd rekening met drempels, eventuele bogen en draaicirkel.
Bestuurders:

 • Geen gebruik van alcohol( ook geen alcohol vrij bier). Indien word geconstateerd dat een bestuurder van een versierde wagen tijdens de optocht alcohol nuttigt of onder invloed verkeert, wordt de gehele wagen gediskwalificeerd.
 • De bestuurder blijft volledig aansprakelijk voor zijn daden;
 • De bestuurder moet bevoegd zijn het voertuig te besturen;
 
Overig:

 • Het geluidsniveau van deelnemer(s) aan de optocht mag niet tot overlast leiden voor andere deelnemers of publiek( het gaat immers bij een optocht om de versiering en niet om wie het meeste lawaai produceert);
 • Het gebruik van water verhoogt de hilariteit, maar kan bij hoge druk ( kanon, sproeier, enz.) en/of hoeveelheden ook schade aanrichten bij toeschouwers ( denk hierbij aan bril, hoortoestel, invalidewagen, enz.) Houd hier rekening mee;
 • Het is niet toegestaan om zich op een skelter, (brom)fiets, scooter enz. door de optocht te begeven. Het doorkruisen van de optocht leidt namelijk veelal tot onveilige situaties bij andere deelnemers en toeschouwers;
 • Sta niet onnodig stil, dit voorkomt ''grote gaten'' in de optocht;
 • De feestcommissie behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten of te verwijderen uit de optocht indien zij zich niet houden aan gestelde spelregels, veiligheid, gedrag of andere redenen. 
Verantwoordelijkheid:

De bestuurder c.q. gebruiker, bouwer of eigenaar van een voertuig of anderzijds ( in welke vorm dan ook) zal nimmer enige schade of verantwoordelijkheid ( tijdens, voor of na de optocht of tijdens de bouw) kunnen verhalen op de Vereniging voor Volksfeesten te Koekange of leden van de feestcommissie. 

Jurering:

Een onafhankelijke jury zal bij de opstelling letten op onder andere:
 • Idee en originaliteit;
 • Onderwerp ( actualiteit);
 • Afwerking;
 • Gebruik van materialen;
 • Houding figuranten;
 • Algemene indruk;
 • Aanwezigheid alcohol;

  De uitslag van de jury is bindend. Reclamewagens zijn uitgesloten van prijzen. De uitslag wordt na afloop van de optocht in de feesttent bekend gemaakt. Voor de jurering van de optocht worden 4 onafhankelijke juryleden gevraagd uit een poule van juryleden. De feestcommissie heeft geen invloed op de keuze voor juryleden.