Feest en alcoholgebruik

Alcoholwet

Het feestterrein, de feesttent en de bar zijn tijdens het feest geopend voor iedereen; alle dorpelingen, mensen die binding hebben met Koekange en voor iedereen die het leuk vindt om een kijkje te komen nemen.

Echter, sinds 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd naar de alcoholwet, zo zijn ook de regels veranderd. 

Voor inzage nieuwe wetgeving zie link:

  https://www.khn.nl/kennis/nieuwe-alcoholwet-vanaf-1-juli-2021-de-belangrijkste-wijzigingen

Onze cateraar serveert geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Personen die 18 jaar of ouder zijn krijgen bij de ingang een bandje. Hierdoor kan de cateraar cateraar zien dat ze geen drank weggeven aan minderjarigen. Als onze cateraar of volwassene alcohol verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar dan riskeert hij/zij een boete. Daarnaast geldt ook dat jongeren onder de 18 jaar in het bezit van alcoholische drank op een openbare plek zoals het feestterrein een boete kunnen krijgen.

Roken mag alleen op de daarvoor bestemde plekken, het is ten alle tijden verboden om in de tent te roken.

Wij verzoeken je, als feestcommissie, bovenstaande regelgeving in acht te nemen en hier wijs mee om te gaan.

Let er op dat ook bij twijfel de cateraar jouw kan vragen jouw ID-kaart te tonen om een leeftijdscontrole te doen.  Denk hieraan en neem dus jouw ID-kaart mee tijdens het bezoek aan de feesttent!