De versierde wagens worden gekeurd door 2 juryleden. Elk jurylid beoordeelt onafhankelijk van elkaar( en van de feestcommissie) de wagens. Wij geven van tevoren bij de beoordeling niet aan og het gaat om een zelfgemaakte wagen of een gehuurde wagen.

Dit geldt uiteraard ook voor de overige categorieën (loper/fietsers); hier zijn tevens ook 2 juryleden aanwezig.

Na de keuring heeft elk jurylid een ranglijst gemaakt, dus: 4 juryleden - 4 ranglijsten. Van deze 2 ranglijsten van de wagens maken de juryleden 1 ranglijst van de totaalscore. Dit doen ze ook voor de 2 ranglijsten voor de lopers/fietsers.

Het kan dus voorkomen dat in de ranglijst van de juryleden een gehuurde wagen meer punten heeft dan een zelfgemaakte wagen, of gehuurde kostuums ( bvb. bij de lopers) meer punten hebben gekregen dan zelfgemaakte kostuums. De juryleden weten immers niet wat zelfgemaakt of gehuurd is om beïnvloeding te voorkomen.
Wanneer de juryleden de beide ranglijsten klaar hebben, neemt het feestcommissie-bestuur het vervolgens over. Van de ranglijsten van de juryleden maken wij vervolgens weer 4 ranglijsten op in de volgende bekende categorieën:

1.  Versierde wagens:
 a. zelfgemaakte wagens
 b.  huurwagens
2.  Lopers of fietsers: ( loopgroepen, versierde fietsen, skelters, enz.)
 a.  zelfgemaakte versiering/kleding
 b. gehuurde versiering/kleding