• Iedere ploeg bestaat uit 1 ploegleider, minimaal 4 dames en 4 heren en maximaal 10 spelers. 
  • Om de herkenbaarheid te bevorderen, moet elke ploeg zoveel mogelijk in dezelfde kleur verschijnen. (Eenheid van tenue)
  • Er mogen uitsluitend sportschoenen worden gebruikt zonder noppen of iets dergelijks.
  • Elke ploeg mag 1 keer de joker (zelf gemaakt) inzetten, waarbij men met het desbetreffende spel het dubbele aantal wedstrijdpunten krijgt toegewezen. De joker moet wel voor dat het spel begint worden ingezet. Er mag geen joker worden ingezet voor de optocht.
  • Na de zeskamp dient de verblijfplaats schoon achter gelaten te worden. De eventueel uit de tent gehaalde tafels en stoelen moeten zelf worden teruggebracht.
  • De coach dient bij elk spel aanwezig te zijn. Hij/zij fungeert als contactpersoon tussen het team en de spelleiding. Dus bij onduidelijkheden/onenigheid is de coach degene die hierover bij de spelleiding komt. Hij/zij mag zijn ploeg coachen in het veld. Verder moet hij/zij ervoor zorgen dat de deelnemende teamleden op tijd gereed staan bij de start.
  • De puntendeling is als volgt: De winnaar van een onderdeel krijgt evenveel punten als er deelnemende ploegen zijn, de tweede krijgt 1 punt minder etc.. Eindigen twee ploegen gelijk dan krijgen zij hetzelfde aantal punten.
  • De uitspraak van de scheidsrechters is in alle gevallen bindend. De deelnemers dienen eventuele aanwijzingen en waarschuwingen van de scheidsrechter direct op te volgen, als dit niet gebeurt is diskwalificatie voor het desbetreffende spelonderdeel het gevolg.
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de zeskamp om de een of andere reden niet door kan gaan (of wordt uitgesteld). Ook voor eventuele ongelukken met de deelnemers tijdens de zeskamp neemt de organisatie geen verantwoordelijkheid.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zijn de uitspraken van de scheidsrechters en/of de organisatie bindend.
  • Deelname aan alle spelletjes is verplicht.

De feestcommissie Koekange wenst u allen een plezierige en vooral sportieve zeskamp toe.