Lid worden?
Leuk dat u lid wilt worden van onze vereniging! Dit kan bij onze ledenadministratie via e-mail: feestkoekange@gmail.com Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens: naam, adres en geboortedatum van uzelf en/of eventueel bijkomende gezinsleden.

NB Lid worden kan tot en met de zaterdag vóór de feestweek van start gaat.

Tarieven
Als lid van onze vereniging bent u het voordeligst uit. Alle activiteiten kunnen door vertoning van de lidmaatschapskaart gratis bezocht worden.

De tarieven (per lid) zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige jaren en zijn als volgt:

LeeftijdMet gezinslidmaatschapZonder gezinslidmaatschap
Tot en met 15 jaar
Gratis
€ 15,-
Vanaf 16 jaar
€ 15,-
€ 15,-

Bij deze tarieven geldt: de leeftijd op 31 december van het feestjaar is leidend.

Nog geen lid? Een nieuw lid betaalt eenmalig € 5,00 inschrijfgeld boven op het lidmaatschapstarief. Dit geldt natuurlijk niet voor kinderen die vanuit een gezinslidmaatschap zelf lid worden.

Betalingswijze
Om het innen van het ledengeld vlotter te laten verlopen maken we sinds 2021 gebruik van automatische incasso. We willen u vragen om de ‘Vereniging voor Volksfeesten te Koekange’ toestemming te verlenen voor automatische incasso van het ledengeld door het machtigingsformulier (zie de link hieronder) in te vullen, te ondertekenen en te retourneren. Dit kan via de e-mail (feestkoekange@gmail.com) of het kan worden bezorgd in de brievenbus bij Dorpsstraat 33c in Koekange. De incasso voor het feest zal jaarlijks plaatsvinden in februari.
Bij het invullen van het formulier zijn twee varianten mogelijk:
1. Individueel lidmaatschap: u bent individueel lid en het gezinslidmaatschap (zie punt 2) is bij u niet van toepassing; u vult het formulier in voor uzelf.
2. Gezinslidmaatschap: leden uit één gezin komen in aanmerking voor een gezinslidmaatschap als ouders lid zijn van de Vereniging der Volksfeesten te Koekange en kinderen inwonend zijn (tot en met vijftien jaar); u vult het formulier gezamenlijk in voor alle leden van het gezin en het ledengeld wordt geïncasseerd van één rekeningnummer.
NB graag alle gezinsleden afzonderlijk vermelden op het formulier. 

Klik hier voor machtiging incasso

Ophalen of bezorgen van de lidmaatschapskaarten
Indien het lidmaatschapsgeld door middel van automatische incasso betaald wordt, worden de lidmaatschapskaarten een aantal weken voordat het feest van start gaat aan huis gebracht. U hoeft zelf dus niet meer langs te komen voor het ophalen van de kaarten. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van de automatische incasso, dient u de kaarten zelf op te komen halen. De datum van de avond waarop de kaarten opgehaald kunnen worden, wordt tijdig aangekondigd via de e-mail, social media en in de Koegang. Let op: lidmaatschapskaarten die niet opgehaald zijn, zijn daarna ongeldig en dat betekent dat er bij diverse activiteiten entreegeld betaald moet worden.

Neem uw lidmaatschapskaart mee! Als lid is het van groot belang uw kaart bij de ingang van de tent te tonen aan de feestcommissie. Zonder lidmaatschapskaart komt u helaas de tent niet gratis binnen.

Lidmaatschap opzeggen
Zonder schriftelijk opzeggen bij onze ledenadministratie blijft u levenslang lid. Opzeggen moet geschieden vóór 30 september in het jaar voorafgaande aan het feest. U kunt een mail sturen naar feestkoekange@gmail.com om uw lidmaatschap of dat van een gezinslid stop te zetten.

Donateurskaart
Af en toe horen we geluiden dat mensen, hoewel ze zelf niet (meer) naar het Koekangerfeest gaan, wel een financiële bijdrage willen doen. Dat waarderen wij heel erg en daarom willen we deze mensen ook graag de mogelijkheid bieden door middel van een donateurschap van de Vereniging voor Volksfeesten te Koekange. Hiervoor kunt u de bijgevoegde donateurskaart invullen, evenals het machtigingsformulier, zodat ook het donateurschapsgeld automatisch geïncasseerd kan worden.. 

               Klik hier voor de donateurskaart