Zondag 16 juni 2024
10:00 uur - 11.00 uur
Feestweekdienst

‘Abraham zien..’

De voorbereidingen van de feestweek in Koekange zijn in volle gang. We beginnen met een gezamenlijke kerkdienst in ons dorpshuis De Schakel op 11 juni, aanvang 10.00 uur. We verheugen ons op de inbreng van een mooi koor uit Hooghalen: ‘Resin’. Het thema van de kerkdienst is ‘Abraham zien..’ Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er voor de 50e keer een feestweek in Koekange wordt gevierd. Enkele ouders van basisschool De Rozebottel en van de Prins Johan Friso-basisschool, zijn betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van deze feestelijke dienst. Zij willen er samen voor zorgen dat ook de kinderen zich thuis zullen voelen. Kinderen (ook de allerkleinstren) zijn dus met nadruk van harte welkom. Tijdens de korte overdenking zijn zij met de leiding bij elkaar in een aparte ruimte, om aandacht te geven aan het thema. Inhoudelijk willen we ons in deze kerkdienst graag aan laten spreken door Abraham, die door God geroepen werd om met geloof en hoop en liefde op weg te gaan. Als wij aan het begin van deze feestweek ‘Abraham zien’ dan beseffen we hoe belangrijk die drie woorden zijn, ook om de feestweken in de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien..