Om het innen van het ledengeld vlotter te laten verlopen maken we sinds 2021 gebruik van automatische incasso. . Bent u geen lid, maar wilt u dit wel worden? Of wilt u donateur worden, lees dan ook deze pagina.

Automatisch incasso ledengeld
We willen u/jullie vragen om de ‘Vereniging voor Volksfeesten te Koekange’ toestemming te verlenen voor automatische incasso van het ledengeld door bijgevoegd machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren. De incasso zal jaarlijks plaatsvinden in februari. Mail naar feestkoekange@gmail.com indien u de online versie wenst van het machtingsformulier. Klik hier voor het machtigingsformulier.

Hierin zijn twee varianten:
1. Individueel lidmaatschap: U bent individueel lid, 19 jaar of ouder en het gezinslidmaatschap (zie punt 2) is bij u niet van toepassing; u vult het formulier in voor uzelf.
2. Gezinslidmaatschap: Leden uit één gezin komen in aanmerking voor een gezinslidmaatschap als ouders lid zijn van de vereniging der Volksfeesten te Koekange en kinderen inwonend zijn (tot en met achttien jaar); u vult het formulier gezamenlijk in voor alle leden van het gezin en het ledengeld wordt geïncasseerd van één rekeningnummer.
NB graag alle gezinsleden afzonderlijk vermelden op het formulier.

De tarieven zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige jaren en zijn als volgt:

LeeftijdMet gezinslidmaatschapZonder gezinslidmaatschap
< 15 jaarGratis
€ 15,-
16 en 17 jaar€ 7,50 € 15,-
>= 18 jaar€ 15,- € 15,-

Bijkomend voordeel: indien het ledengeld door middel van automatische incasso betaald wordt, worden de lidmaatschapskaarten aan huis gebracht.

Inleveren van ondertekende formulieren kan op twee manieren:
1. Inscannen en mailen naar feestkoekange@gmail.com;
2. Inleveren bij Wilma Huinink (Koekanger Dwarsdijk 28 te Koekange). 
Waar nodig kan het formulier gekopieerd worden, zodat deze meerdere keren in te vullen en te ondertekenen is.
Het formulier is ook te downloaden op deze pagina.


Donateurskaart
Af en toe horen we geluiden dat mensen, hoewel ze zelf niet (meer) naar het Koekangerfeest gaan, wel een financiële bijdrage willen doen. Dat waarderen wij heel erg en daarom willen we deze mensen ook graag de mogelijkheid bieden door middel van een donateurschap van de Vereniging voor Volksfeesten te Koekange. Hiervoor kunt u de bijgevoegde donateurskaart invullen, evenals het machtigingsformulier, zodat ook het donateurschapsgeld automatisch geïncasseerd kan worden. Mail naar feestkoekange@gmail.com indien u de online versie wenst van de donateurskaart. Klik hier voor de donateurskaart.

Bent u nog geen lid, maar wilt u dit wel worden? Check dan onze website voor verdere informatie: www.koekangerfeest.nl/contact/ledenadministratie.

Wij zien uit naar de ingevulde en ondertekende formulieren! Mochten hierover vragen zijn, stel deze gerust via feestkoekange@gmail.com of bij één van de feestcommissieleden. Contactgegevens zijn te vinden op onze website www.koekangerfeest.nl.