Als lid van onze vereniging bent u het voordeligst uit. Het lidmaatschap kost € 15,00 per volwassene (18 jaar en ouder) per jaar. Alle activiteiten kunnen dan gratis bezocht worden.

Voor kinderen geldt het onderstaande waarbij de leeftijd op 31 december van het feestjaar leidend is;

  • 15 jaar en jonger:      gratis (bij gezinslidmaatschap*)
  • 16 jaar en 17 jaar:      €  7,50 (bij gezinslidmaatschap*)
  • 18 jaar en ouder:       € 15,00
* Indien er geen gezinslidmaatschap is bij de ouders dan kost het lidmaatschap € 15,00.

Nog geen lid?
Pak uw voordeel. Woensdag 19 juni staan we met een stand op de jaarmarkt. Dit is de laatste
gelegenheid om lid te worden van onze vereniging. Tevens is het ook de laatste gelegenheid voor
leden om hun lidmaatschapskaarten op te halen.

Een nieuw lid betaalt eenmalig € 5,00 inschrijfgeld. Dit geldt natuurlijk niet voor kinderen die
vanuit een gezinslidmaatschap zelf lid worden.

Z
onder schriftelijk opzeggen bij onze ledenadministratie blijft u levenslang lid. Opzeggen moet
geschieden voor 1 april voorafgaande aan het feest.

Lid worden?
Dat kan bij onze ledenadministratie, dit is 
Roselie Heuvelman;
- tel: 06 27 53 47 05 of
- e-mail: feestkoekange@gmail.com of 
- op onze stand op de jaarmarkt.

Kaarten, die uiterlijk 19 juni niet opgehaald zijn, zijn daarna ongeldig en dat betekent dat er bij diverse activiteiten entreegeld betaald moet worden.

Neem uw ledenkaart mee!
Als lid is van groot belang uw kaart bij de ingang van de tent te tonen aan de feestcommissie.
Zonder ledenkaart komt u helaas de tent niet gratis binnen.